dilluns, 20 de juny del 2011

PROPOSTA HORARI CURS 2011-12

Benvolgudes famílies,

Segons l’Ordre ENS/102/2011 d’1 de juny per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2011-12, l’horari s’ha de desenvolupar entre les 8.30 i les 18 hores, excepte les modificacions excepcionals que es puguin donar.

Els centres que no tenen autoritzada la sisena hora, com és el nostre cas, amb caràcter general l’horari és de les 9h a les 12.30 i de les 15 a les 16.30.

Com ja sabeu l’equip docent d’aquest centre som uns defensors de la sisena hora i lamentem que no es pugui continuar.

Davant d’aquesta nova situació que suposa haver de tornar a les 5 hores a primària i destinar els recursos humans a fer un suport educatiu personalitzat (SEP). Prioritàriament als cursos de Cicle Inicial i sisè i pels alumnes que presentin mancances, retard d’aprenentatge i no són d’educació especial i també als que necessitin una atenció singularitzada... Hem valorat i estudiat la nostra reorganització seguint les orientacions que ens han arribat des del Departament d’Ensenyament.


Creiem que aquestes orientacions no han estat suficientment especificades en un inici i s’han necessitat diferents aclariments per poder concretar que és podia fer i com.
No teníem intenció de confondre més a totes les famílies davant aquesta incertesa; els fets s’anaven precipitant, ja sabeu que fins i tot des del Parlament també s’ha demanat que es reconsideri la qüestió de la sisena hora.

Nosaltres tenim un compromís amb l’educació que ens fa que no ens agradi treballar amb aquesta incertesa i que els canvis necessiten un mínim de temps per assumir i treballar de manera coherent.


Teníem tres opcions que us exposem :

1. La proposta del Departament:
Horari general de 9 a 12.30 i de les 15 a les 16.30.
SEP (augmentar l’horari amb alguns alumnes, pel període que es cregués
necessari, potser no tot el curs ...)

2. Demanar l’excepcionalitat de fer Jornada Continuada de les 8.30 a les 13.30 .

3. Continuar el mateix horari de les 9h a les 13 i de les 15 a les 17h.
Excepte els dilluns que es faria de 9 a 12h.
SEP ( fer-ho amb tots els alumnes, sense cap discriminació , podríem
continuar amb els nostres projectes de centre)


Els mestres hem decidit que l’opció 3 és la que nosaltres veiem més convenient i és la que defensarem i proposaren en el Consell Escolar del dimarts dia 21 de juny que és qui té la potestat de decidir aquests temes de calendari i horari:

• El claustre creu amb l’escola inclusiva i no en fer diferències de l’alumnat pel seu rendiment i capacitat acadèmica. No ens sembla bé que uns alumnes s’hagin de quedar més hores al centre davant d’uns companys que poden marxar abans.

• Les famílies es veuran menys afectades ja que aquest horari els suposa un canvi mínim.

Per tant la nostra proposta és :

Educació Infantil cada dia de les 9 a les 12h i de les 15 a les 17h.
Educació primària cada dia de les 9 a les 12h i de les 15h a les 17h.

A primària el SEP ( Suport Educatiu Personalitzat) és farà amb tots els alumnes de dimarts a divendres de 12h a 13h.

És el mateix horari d’aquest curs excepte els dilluns que es plegarà a les 12h.

Dit això, valorem que si es mantenen les 5 hores i no hi ha possibilitats de fer sisena hora pels propers cursos, hem d’estudiar entre tots l’opció 2, la jornada continuada.
Us proposem fer un grup seriós de treball que al llarg del proper curs faci un estudi amb la repercussió d’ aquest horari a tots nivells. Un estudi a nivell municipal implicant-hi a les diferents entitats i valorant un acostament a horaris més facilitadors de la conciliació familiar.

Folgueroles 20 de juny de 2011.


El claustre de professors de l’Escola Mossèn Cinto .

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada