L'escola

Adreça: Plaça Roviretes 1, 08519 Folgueroles 
Telèfon: 938122204/ 629 52 84 16 Fax: 938122204 
Twitter: @EscolaMossen
Mail: a8017207@xtec.cat  
L'horari dels alumnes és de les 9h a 12:30h i de les 15h a les 16:30h. 
L'horari dels alumnes que fan SEP és els dimarts i dimecres de les 12:30h a les 13:30h. 
Quan la família no pot recollir l'alumne/a a la sortida de l'escola cal que avisi al centre, en el marge raonable de 5 minuts s'atendrà l'alumne/a, trancorregut aquest període es portarà a vigilància i els pares hauran d’abonar el servei a l’Ampa. 
L'Ampa ofereix serveis d'acollida matinal des de les 7:45h a les 9h i vigilància tarda de les 16:30h a les 18h i activitats extraescolars. 
Dades:  
Aquest curs 2016-2017 l’Escola Mossèn Cinto té una matrícula de 335 alumnes, els quals estan distribuïts de la següent manera :
Educació Infantil: 101 alumnes
Cicle Inicial: 73 alumnes
Cicle Mitjà: 84 alumnes
Cicle Superior: 77 alumnes

El claustre està format per 26 mestres, una Tècnica en Educació Infantil i vetlladors. Tenim una administrativa i 13 persones considerades personal no docent.