Consell Escolar

Membres del Consell Escolar:

Montserrat Lahoz Rovira, presidenta del Consell Escolar.
Carles Baronet Aldabó, representant de l’Ajuntament.
Carme Donadeu Canaleta, Cap d’Estudis.
Sílvia Rodríguez Casadevall, representant del sector de mestres.
Mª Josep Maresma Pagès, representant del sector mestres.
Lídia Garriga Artigas, representant del sector mestres.
Marta Folgarolas Cano, representant del sector mestres.
Joan Pedron Castel, representant del sector mestres.
Miquel Serra Malats, representant del sector pares.
Carles Banús Puigvila, representant del sector pares.
Bruna Mas Salvador, representant del sector pares.
Jesús Coma Feliu, president de l’AMPA .
Sílvia Cabarrocas Corbillo, representant del sector pares.
Mariona Serra Tarrús, secretària
Laura Bou Codinachs, representant del PAS.


Comissió econòmica:

Montse Lahoz.
Mariona Serra.
Marta Folgarolas.
Carles Baronet.
Bruna Mas.
Miquel Serra.

Comissió permanent:

Montse Lahoz.
Carme Donadeu.
Mariona Serra.
Silvia Rodríguez.
Jesús Coma.

Comissió convivència i coeducació:
Montse Lahoz.
Carme Donadeu.
Mª Josep Maresma.
Sílvia Cabarrocas.
Joan Pedron.

Comissió menjador:
Carme Donadeu.
Lídia Garriga.
Carles Banús.
Carles Baronet.

Consell Escolar constituït el 13 de desembre de 2016.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada